Chłodnica wentylatorowa gazu

Chłodnica wentylatorowa gazu
Chłodnica wentylatorowa gazu

Ilość: 1 sztuka. Wymiary: wys. 2290, szer. 2202/1579. Waga: 1643kg. Część wymiennikowa-ciśnieniowa (rury, kolektory, króćce, kołnierze) wykonana za stali nierdzewnej 1.4541. Rury technologiczne żebrowane aluminium metodą extruded. Rury wymiennikowe mcocowane w ścianach sitowych kolektorów poprzez walcowanie i spawanie szczelnościowe. Konstrukacja wsporcza wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej farbą ochronną.

W zakres zamówienia wchodziło wykonanie bilansu cieplnego, dobór materiałów, wentylatora i technologii, wykonanie projektu technicznego, wytworzenie chłodnicy, wszelkie uzgodnienia z UDT. Przepisy projektowe wg ASME VIII DIV. 1 / PED 97/23/WE. Wykonanie, kontrola, próby i poświadczenia prób zgodne z PN-EN 13445 oraz Dyrektywą Ciśnieniową PED 97/23/WE.

Odbiorca: LNG "Silesia" Sp. z o. o.