Chłodnica powietrzna gazu syntezowego

Chłodnica powietrzna gazu syntezowego
Chłodnica powietrzna gazu syntezowego Chłodnica powietrzna gazu syntezowego Chłodnica powietrzna gazu syntezowego Chłodnica powietrzna gazu syntezowego

Ilość: 2 sztuki. 

Chłodnice powietrzne gazu syntezowego E-506 zostały wykonane jako element instalacji układu chłodzenia gazu w pętli syntezy amoniaku w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A..

Obliczenia oraz dokumentacja koncesyjno-wykonawcza zostały wykonane na podstawie podanych przez klienta parametrów i założeń.

Część wymiennikowa chłodnicy zbudowana jest z dwóch kolektorów rurowych zakończonych dennicami. Pomiędzy kolektorami znajdują się cztery rzędy rur wysoko żebrowanych aluminium, połączone ze sobą łukami a z kolektorami za specjalnie giętymi kształtkami i redukcjami. Gabaryty zewnętrzne części rurowej chłodnicy to: szerokość 9750 mm, całkowita długość 8600 mm, wysokość części rurowej 615 mm. Zastosowane materiały: P355NH, P275NL1, P355QH, P285NH.

Konstrukcja wsporcza chłodnicy wykonana z ocynkowanych profili HEA. Poszczególne elementy wysyłkowe chłodnicy zaprojektowane i wykonane w gabarytach dostosowanych do wymagań transportowych, i montażu na miejscu budowy. Klasa konstrukcji spawanej – 2. Wysokość całej konstrukcji: 5350 mm. Zastosowane materiały: S235JR.

Proces chłodzenia w chłodnicy jest zintensyfikowany poprzez zamontowanie czterech wentylatorów do pracy ciągłej w otwartej przestrzeni w układzie nawiewnym z silnikami elektrycznymi wykonanymi w wersji przeciwwybuchowej, wraz z wyposażeniem i przetwornikami częstotliwości. Średnica wirnika wynosi ø3048 mm. Wydajność wentylatorów: 4 × 171000 m3/h. Moc wirnika: 9,5 kW. Obroty: 304,0 obr/min. Zakres regulacji: 0-100%.

Podstawowe dane: Wymiary konstrukcji: szerokość 9750 mm, długość 8600 mm, wysokość całkowita: 5350 mm. Masa całej chłodnicy 45000 kg. Ciśnienie robocze: 312,7 bar(g). Temperatura robocza wlot Tmin: 75 °C, wylot: Tmax: 42 °C. Pojemność V: 1800 L. Powierzchnia wymiany ciepła: 7450 m2.

Aparaty wykonane zgodnie z PED 97/23/WE

Odbiorca: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.